پاورپوینت درس سوم عربی پایه هفتم الدَّرسُ الثّالِثُ (الْحِکَمُ النّافِعَةُ و الْمَواعِظُ الْعَدَديَّة)

پاورپوینت درس سوم عربی پایه هفتم الدَّرسُ الثّالِثُ (الْحِکَمُ النّافِعَةُ و الْمَواعِظُ الْعَدَديَّة)

 پاورپوینت درس سوم عربی پایه هفتم الدَّرسُ الثّالِثُ (الْحِکَمُ النّافِعَةُ و الْمَواعِظُ الْعَدَديَّة)

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 43 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

اسلاید نمایشی عربی هفتم

درس سوم قسمت اول 
3 دقیقه مرور کنید 2 دقیقه مرور کنید دانش آموزان کجا هستند؟ - در مدرسه لغات را بخاطر بسپارید
10دقیقه فرصت دارید لغات را معنا کنید أقدام پاها «مفرد:قَدَم» حُسنُ الخُلُقِ خوش اخلاقی أَمامَ روبه رو خَلفَ پشت أَینَ کجا سَفینَة کشتی باب در«جمع:أَبواب» عَلَی الیَسار سمت چپ بَقَرَة گاو ماده عَلَی الیَمین سمت راست تَحتَ زیر عَلَیكَ بِـ بر تو لازم است که ، تو باید جَنبَ کنار فَوقَ بالای ، رویِ جَنَّة بهشت نزدیک به کلمه کلمه معنا معنا قَریبٌ مِن لغات را معنا کنید مُداراةُ النّاسِ مدارا کردن با مردم وَراءَ پشت مَعَ با ، همراه هُناكَ آنجا مِن أَینَ اهلِ کجا ، از کجا یَد دست نِیّات نیَّت ها « مفرد:نِیَّة» کلمه کلمه معنا معنا حکمت های پر سود اعمال به نیَّتهاست تو باید با مردم مدارا کنی خوش اخلاقی نصف دین است. بهشت زیر پای مادران است. دست خدا با جماعت است. پسر کجاست؟
پشت در است. کشتی کجاست؟
در خلیج فارس مرد کجاست؟
زیر خودرو خانه کجاست؟
بالای درخت مرد کجاست؟
جلو درِ خانه کوه بیستون کجاست؟

در مغرب ایران مرد کجاست؟

بین دو ماشین کوه بیستون در کرمانشاه زرّافه کجاست؟
پشت درخت کودک کجاست؟
نزد مادرش أَنَا اَهوازیُ أَنَا اَهوازیُّ تو باید شکر کنی تو باید صبر داشته باشی جَنبَ الشَّجَرَةِ فوقَ الجَبَلِ أَمامَ البَقَرَةِ خَلفَ المِنضَدَةِ جَنبَ الحَقیبَةِ الحَقیبَةِ في السَّیارَةِ کتابخانه کجاست ؟ - سَمت راست باغ کجاست ؟ - سمت چپ شهر بدره کجاست ؟ 
- نزدیکی ایلام کلید کجاست ؟ 
-آنجا؛ روی در است تو اهل کجایی ؟ من از یمن هستم اسلاید نمایشی عربی هفتم
درس سوم قسمت دوم
3 دقیقه مرور کنید 2 دقیقه مرور کنید 2 دقیقه مرور کنید لغات را بخاطر بسپارید
10دقیقه فرصت دارید لغات را معنا کنید اِثنا عَشَرَ دوازده بِدایَة شروع اِثنانِ دو تِسعَة نُه أَحَدَ عَشَرَ یازده ثَلاثَة سه أَربَعَةَ چهار ثَلاثَةُ أَشیاء سه چیز أَربَعَةٌ قَلیلُها کَثیرٌ چهار چیز اندکش زیاد است ثَمانیَة هشت أُسبوع هفته حَسَنَة خوب اَلَّذي کسی که حَیاء شَرم بَحر دریا آفرید کلمه کلمه معنا معنا خَلَقَ لغات را معنا کنید خَمسَة پنج کَم چند ، چقدر سَبعَة هفت مُصحَف قرآن سِتَّة شش مَواعِظ پندها«مفرد:مَوعِظَة» سَخاوَة بخشندگی نار آتش سُوَر سوره ها «مفرد:سورة» نَظَر نگاه صورة عکس وَجَع درد شَهر ماه«جمع:شُهور» وَجه چهره عَشَرَة دَه روز«جمع:أَیّام» کلمه کلمه معنا معنا یَوم نگاه در سه چیز عبادت است:
دسته:

پاورپوینت درس سوم عربی پایه هفتم الدَّرسُ الثّالِثُ (الْحِکَمُ النّافِعَةُ و الْمَواعِظُ الْعَدَديَّة)

خرید آنلاین